Patiëntendossiers

In onze praktijk gebruiken we het paramedische softwareprogramma Abakus compleet en het electronisch patientendossier ABAKUS

Deze programma's zorgen ervoor dat het gehele patiëntenbestand keurig is vastgelegd in de patiëntendossiërs.

PRIVACYREGLEMENT
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.
•    Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft een aantal brochures geschreven over de rechten en plichten van de patiënt. Met de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO) als basis . Via de site van de NPCF kunt u onder meer brochures downloaden over de WGBO , informatie en toestemming en de rechten m.b.t. inzage in het medisch dossier
 

ABAKUS is een webbased elektronisch patiëntendossier dat een cockpit, een expertsysteem en een database bevat. Het expertsysteem ondersteunt fysiotherapeuten in het klinisch redeneren en besluiten, en het objectiveren en registreren van fysiotherapeutische uitkomstmaten in nauwe samenwerking met de patiënt of zijn vertegenwoordiger. Abakus kent naast de toegang voor de therapeut ook een toegang voor de patiënt.Zo kan de therapeut in het dossier vragenlijsten voor de patiënt klaarzetten, die door de patiënt thuis alvast kunnen worden ingevuld en dan automatisch in het dossier worden opgenomen.Ook kan de therapeut de patiënt via deze ingang informeren over bijvoorbeeld oefenprogramma's, eventueel in combinatie met beeldmateriaal.

 Logo Raam


OPENINGSTIJDEN

  Maandag:
  Dinsdag:
  Woensdag:
  Donderdag:
  Vrijdag:

Weekend:

  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 19.00 uur

 op afspraak

Receptie geopend van 8.00  – 12.00  uur         0591-315989/ bij noodgeval : 06-25134418

  Tel.: Medisch Centrum Klazienaveen               0591 - 670094 / bij noodgeval : 06-25134418

Om storingen tijdens behandelingen te voorkomen vragen wij u indien mogelijk te bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur met de receptie in Zwartemeer.

snel naar

facebook fysiotherapie zwartemeer

thuis en ouderenzorg

dolorclast shockwave

 

recept bewegen

 

 

KWALITEITSPRAKTIJK

Onze fysiotherapiepraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging.
Met aanvullende programma's en multidisciplinaire samenwerking leveren we hogere kwaliteit.
Tevens hebben we de kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

T: 0591-315989
E: info@fysiotherapiezwartemeer.nl

KvK 04087070

Fysio- en Manuele Therapie Zwartemeer
Klemstrook 53
7894 CN Zwartemeer

logos fysiotherapie zwartemeer

Fysiotherapie Zwartemeer Team
Fysiotherapie Zwartemeer
resized