COPD

COPD BEWEEGPROGRAMMA

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronische obstructieve longaandoening. Een breed gehanteerde definitie van COPD luidt:  “een aandoening die gekarakteriseerd wordt door een luchtwegobstructie die niet volledig reversibel is”.

COPD is een chronische aandoening met een ongunstige prognose. De eerste symptomen doen zich meestal na het 40e levensjaar voor. De levensverwachting van een patiënt met COPD wordt vooral bepaald door de leeftijd en de ernst van de longfunctiestoornis op het moment dat de aandoening wordt vastgesteld, de jaarlijkse afname van de longfunctie en de co morbiditeit (met name hartfalen).

Er is een duidelijk verband tussen de totale consumptie van sigaretten en de ernst van de longfunctievermindering.

Naast de levensverwachting is de kwaliteit van leven van belang. Deze wordt behalve door de luchtwegobstructie ook bepaald door de algemene conditie, de voedingstoestand en de aard en de ernst van de co morbiditeit

Doelgroep beweegprogramma Copd patiënten

- Cliënten met luchtwegbeperkingen en zij die moeite hebben  met deelname aan dagelijkse-  

  of sportactiviteiten ( ondanks optimale medicamenteuze therapie)

- Problemen met ophoesten van sputum/slijm

- Steeds terugkerende luchtweginfecties.

Doel van het beweegprogramma

De cliënt te leren zijn probleemgebieden te herkennen, leren luisteren naar eigen lichaam en zichzelf te behandelen. Concreet:

  1. verbetering inspanningsvermogen
  2. vermindering dyspneu/kortademigheid
  3. bevordering mucusklaring
  4. bevordering van therapietrouw en zelfredzaamheid.
  5. Het voorkomen van exacerbaties/ achteruitgang van de longfunctie (FEV1).
  6. Het verminderen van klachten.
  7. Het uitstellen of voorkomen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid.
  8. Het verbeteren van de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven.

Verwijzing

Altijd op verwijzing van huisarts en / of specialist of na een revalidatieprogramma in het ziekenhuis of voor onderhoudstraining.

 

OPENINGSTIJDEN

  Maandag:
  Dinsdag:
  Woensdag:
  Donderdag:
  Vrijdag:

Weekend:

  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 19.00 uur

 op afspraak

Receptie geopend van 8.00  – 12.00  uur         0591-315989/ bij noodgeval : 06-25134418

  Tel.: Medisch Centrum Klazienaveen               0591 - 670094 / bij noodgeval : 06-25134418

Om storingen tijdens behandelingen te voorkomen vragen wij u indien mogelijk te bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur met de receptie in Zwartemeer.

snel naar

facebook fysiotherapie zwartemeer

thuis en ouderenzorg

dolorclast shockwave

 

recept bewegen

 

 

KWALITEITSPRAKTIJK

Onze fysiotherapiepraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging.
Met aanvullende programma's en multidisciplinaire samenwerking leveren we hogere kwaliteit.
Tevens hebben we de kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

T: 0591-315989
E: info@fysiotherapiezwartemeer.nl

KvK 04087070

Fysio- en Manuele Therapie Zwartemeer
Klemstrook 53
7894 CN Zwartemeer

logos fysiotherapie zwartemeer

Fysiotherapie Zwartemeer Team
Fysiotherapie Zwartemeer
resized