Depressies

Voorkomen van depressieve klachten is beter dan genezen.

Beweeg je leven! is een hulpprogramma waar in verschillende organisaties met elkaar samenwerken om depressie vroeg te herkennen en hulp te organiseren die kan voorkomen dat de klachten erger worden. Ze richt zich op mensen die klachten hebben die wijzen op een beginnende depressie. Leven naast iemand die depressieve klachten heeft, kan heel zwaar zijn. Daarom wordt binnen Beweeg je leven! ook aandacht besteed aan ondersteuning van de naaste(n).

Als je (milde) depressieve klachten hebt, heeft dit veel invloed op je dagelijkse leven en dat van je naaste omgeving. Een goede begeleiding, die aansluit bij je persoonlijke wensen en behoeften, kan je helpen. Hiervoor is het programma van Beweeg je leven! bij uitstek geschikt. Aan de hand van een persoonlijk plan, dat je samen met een hulpverlener opstelt, kun je wat aan je depressieve klachten doen.

depressies

Wat is een depressie?

Bij beginnende depressieve klachten kan iemand een gevoel van somberheid, weinig energie en verminderde belangstelling voor zijn/haar omgeving hebben gedurende een periode van minstens twee weken.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken bij het ontstaan van een milde depressie. Heeft iemand daarnaast minstens vijf van onderstaande verschijnselen, dan is er sprake van een depressie;

Hoe meer verschijnselen, des te ernstiger is de depressie.
Een depressie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Het is niet iets om je voor te schamen of om te verbergen. Het is belangrijk dat je zo vroeg mogelijk de juiste hulp krijgt voor je depressieve klachten. Dit voorkomt dat sombere gevoelens steeds sterker worden en dat de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker wordt.

Als je denkt dat jij aan Beweeg je Leven! iets kunt hebben, neem dan contact op met je huisarts of met onze praktijk.

OPENINGSTIJDEN

  Maandag:
  Dinsdag:
  Woensdag:
  Donderdag:
  Vrijdag:

Weekend:

  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 19.00 uur

 op afspraak

Receptie geopend van 8.00  – 12.00  uur         0591-315989/ bij noodgeval : 06-25134418

  Tel.: Medisch Centrum Klazienaveen               0591 - 670094 / bij noodgeval : 06-25134418

Om storingen tijdens behandelingen te voorkomen vragen wij u indien mogelijk te bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur met de receptie in Zwartemeer.

snel naar

facebook fysiotherapie zwartemeer

thuis en ouderenzorg

dolorclast shockwave

 

recept bewegen

 

 

KWALITEITSPRAKTIJK

Onze fysiotherapiepraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging.
Met aanvullende programma's en multidisciplinaire samenwerking leveren we hogere kwaliteit.
Tevens hebben we de kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

T: 0591-315989
E: info@fysiotherapiezwartemeer.nl

KvK 04087070

Fysio- en Manuele Therapie Zwartemeer
Klemstrook 53
7894 CN Zwartemeer

logos fysiotherapie zwartemeer

Fysiotherapie Zwartemeer Team
Fysiotherapie Zwartemeer
resized