Hartfalen

BEWEEGPROGRAMMA VOOR HARTAANDOENINGEN

In Nederland vormen hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak, met de coronaire hartziekten als grootste groep. Verschillende interventies, waaronder fysieke training, leefstijlprogramma’s en gedragsgeoriënteerde behandelingen, blijken een positief effect

te hebben op het risicogedrag.

Vele studies tonen aan dat patiënten met coronaire hartziekten baat hebben bij een fysiek trainingsprogramma en als het gaat om het beïnvloeden van belangrijke cardiale risicofactoren als inactiviteit, verhoogde bloeddruk en cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingsgewoonten.

Ook de fysiotherapeut kan betrokken zijn bij de behandeling van hartpatiënten:

Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventuele co morbiditeit (andere chronische ziekten)

 

MOGELIJKE TRAININGSDOELEN:

 

• het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;

• het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen;

• het vergroten van de kracht van lokale spiergroepen en het spieruithoudingsvermogen;

• gewichtsvermindering, bestrijden van hoge bloeddruk en verlagen van een verhoogde  

  cholesterolspiegel;

• functioneel trainen.

Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere bewegen, sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut

 

VOOR WIE ?

Specifiek voor patiënten met een coronaire hartziekte die zich in de postrevalidatiefase (fase 3) van de hartrevalidatie bevinden. Patiënten die instromen na een ziekenhuisopname

of opname in een revalidatiecentrum, ze hebben daar reeds een multidisciplinair revalidatieprogramma gevolgd.

• (stabiele) angina pectoris (AP) klachten of Hartfalen

• acuut coronair syndroom (ACS): instabiele angina pectoris (IAP)

 (acuut) myocardinfarct   (AMI);

• percutane coronaire interventie (PCI) ;

• coronary artery bypass grafting (CABG)

Uiteraard altijd op verwijzing specialist of huisarts

 

Er is sprake van een intensieve samenwerking met andere hulpverleners binnen ons medisch centrum en daarom wordt de zorg op elkaar afgestemd waardoor er meer zorg op maat gegeven wordt.

OPENINGSTIJDEN

  Maandag:
  Dinsdag:
  Woensdag:
  Donderdag:
  Vrijdag:

Weekend:

  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 19.00 uur

 op afspraak

Receptie geopend van 8.00  – 12.00  uur         0591-315989/ bij noodgeval : 06-25134418

  Tel.: Medisch Centrum Klazienaveen               0591 - 670094 / bij noodgeval : 06-25134418

Om storingen tijdens behandelingen te voorkomen vragen wij u indien mogelijk te bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur met de receptie in Zwartemeer.

snel naar

facebook fysiotherapie zwartemeer

thuis en ouderenzorg

dolorclast shockwave

 

recept bewegen

 

 

KWALITEITSPRAKTIJK

Onze fysiotherapiepraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging.
Met aanvullende programma's en multidisciplinaire samenwerking leveren we hogere kwaliteit.
Tevens hebben we de kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

T: 0591-315989
E: info@fysiotherapiezwartemeer.nl

KvK 04087070

Fysio- en Manuele Therapie Zwartemeer
Klemstrook 53
7894 CN Zwartemeer

logos fysiotherapie zwartemeer

Fysiotherapie Zwartemeer Team
Fysiotherapie Zwartemeer
resized