Therapieën

Spring naar verschillende therapieën:

De algemeen fysiotherapeut

Wij fysiotherapeuten zijn de deskundigen als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. We behandelen patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland ken ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Deels na verwijzing van een arts of, sinds januari 2006, zonder verwijzing. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij/zij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven het hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

 

Algemene Fysiotherapie

Uw fysiotherapeut: Specialist in beweging
Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage (en fysiotechniek). De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gericht begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijkst dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door bijvoorbeeld oefeningen te doen. Het is balangrijk goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

De manueeltherapeut

De manueeltherapeut houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. Dat wil zeggen de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden bij het stellen van de diagnose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de wervelkolom en die met wervelkolom samenhangen, zal de manueeltherapeut vooral binnen dit gebied werken.

Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van gewrichten verholpen of gereduceerd worden. De manueeltherapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van passief mobiliserende of manipulerende technieken, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie. Als er sprake is van een overbeweeglijkheid in de gewrichten kan de manueeltherapeut met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen.

Naast het verbeteren van de functie van de gewrichten is het optimaliseren van houding en beweging in werkzaamheden, sport en hobby's van groot belang.

Veel voorkomende klachten die de manueeltherapeut behandeld zijn hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom, nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen, klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn, artrose van de heup, lage rugklachten,eventueel met uitstralende pijn naar de benen;, bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek en kaakklachten eventueel gecombineerd met nekklachten.

Medische Fitness

Shockwave

De shockwave (extracorporale shockwave therapie, ESWT) is een techniek waarbij door hoogenergetische geluidsimpulsen schokgolven ontstaan waarmee een pijnlijk gebied kan worden behandeld. Hiermee wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd met een afname van pijn als gevolg. De behandeling wordt bij veel pees- en aanhechtingsklachten gecombineerd met andere fysiotherapeutische activiteiten. De shockwave is dan vaak ook een onderdeel van het Plan van Aanpak. Deze behandeling is alleen mogelijk in het Medisch Centrum Klazienaveen.

Indicaties:

Deze klachten zijn goed behandelbaar. De behandelingen zijn een uitkomst gebleken voor veel patiënten,  omdat de pijnlijke pezen met ESWT-apparaat vaker sneller genezen dan met de traditionele behandelingen.

Beweegprogramma's

Beweegprogramma's zijn actieve programma's voor mensen met bijvoorbeeld COPD/longaandoening, diabetes of overgewicht, die op verwijzing van de huisarts of specialist willen werken aan hun gezondheid.
De programma's duren 12 weken en hebben naast de daadwerkelijke trainingsmomenten aandacht voor voeding, leefstijl en gedragsverandering. In het programma van 12 weken zijn een aantal informatiesessies gepland. In deze sessies wordt dieper op de bovenstaande aspecten ingegaan.

Bij de beweegprogramma's zijn betrokken:

Indien nodig:

In onze praktijk kunt u beweegprogramma's volgen voor:

Craniofaciale therapie

Craniofaciale therapie is een behandelingsconcept dat zich bezig houdt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. De therapie wordt gegeven door Ronald Regtop een gespecialiseerde en geregistreerde fysio-/manueel therapeut, vaak in samenspraak met tandarts, KNO-arts, orthodontist en/of neuroloog uitgevoerd.

Wat is de inhoud van de therapie?

Door middel van een uitvoerige vraaggesprek wordt het probleem geanalyseerd. Aansluitend zal de therapeute een oplossing voor de mogelijke oorzaak van het probleem opstellen en middels een lichamelijk onderzoek op relevantie toetsen. Dit onderzoek bestaat onder andere uit een functieonderzoek van het kaakgewricht, de schedel en de zenuwen in het schedel- en gezichtsgebied. Het doel is het vinden van stoornissen in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied die voor het probleem relevant zijn. De behandeling bestaat voor een deel uit manueel therapeutische behandeltechnieken in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied en voor een deel uit een begeleidingsprogramma t.a.v. pijnmanagement. De inhoud van dit programma richt zich met name op het dagelijkse gedrag van de individuele patiënt.

Welke klachten kunnen met dit therapieconcept behandeld worden?
Problemen in mond- en kaakgebied:

Problemen in het hoofdgebied:

Vergoeding

De gespecialiseerde therapie valt onder de manuele therapie. Kijk uw polisvoorwaarden na voor de juiste afspraken met uw zorgverzekeraar. Ook kunt u contact opnemen met de praktijk (bij voorkeur tussen 8.00 en 12.00 uur i.v.m. aanwezigheid assistente) voor verdere informatie of u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding van deze therapie. 

Zwangerschaps bekkenpijn

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling kunnen vrouwen pijnklachten krijgen in de lage rug, rondom het bekken en benen. Meestal verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar soms blijven de klachten wat langer aanhouden.

Kenmerken van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn

Veel vrouwen die er last van hebben ervaren een wisselende pijn, van scherpe pijn tot branderig en zeurend. De pijn kan continue aanwezig zijn, soms meer of minder, zelfs tijdelijk verdwijnen. De pijn wordt gevoeld rondt het bekken, in de onderrug, het stuitje, in de liezen, aan het schaambeen, soms uitstralend naar de zijkant of achterkant van de bovenbenen. Ook kan de pijn uitstralen naar de bovenrug en nek.

De dagelijkse activiteiten die klachten kunnen opleveren:

Het ontstaan van de klachten

Toename van de beweeglijkheid van het bekken
Tijdens de zwangerschap komen hormonen vrij in het lichaam die ervoor zorgen dat de banden rond de gewrichten, dus ook rond het bekken, wat losser en soepeler worden. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat bij elke zwangerschap optreedt. Het bekken is wat flexibeler, de baby kan daardoor makkelijker door het geboortekanaal tijdens de bevalling. Omdat het bekken wat minder stabiel is veroorzaakt dit soms klachten, wanneer het bekken symmetrisch uit balans raakt. Bij een verkeerde beweging kan het bekken ook even uit balans raken waardoor er pijnklachten ontstaan.

De belastbaarheid van het bekken

Door de toename van beweeglijkheid van de gewrichten van en rond het bekken is de belastbaarheid ervan afgenomen. Daarentegen is er een extra belasting, de zwangerschap bijgekomen. Het is mogelijk dat er klachten ontslaan wanneer er geen evenwicht is in de belasting en belastbaarheid van het bekken. Wanneer er klachten zijn, kunnen vrouwen zelf al veel doen om de belasting van het bekken te verminderen, bijvoorbeeld door zware huishoudelijke taken te beperken, meer pauzes tussen de bezigheden door in te lasten zowel tijdens werk als thuis.

Fysiotherapie

Wanneer klachten blijven aanhouden of toenemen en bij ernstige klachten, is het raadzaam hulp te zoeken bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.

De behandeling

Oefentherapie
U krijgt oefeningen die gericht zijn op symmetrie van het bekken Daarnaast zijn er stabiliserende oefeningen waardoor u leert het bekken door middel van uw eigen spieren te stabiliseren. Indien u nog vroeg bent in de zwangerschap of na de bevalling kunt u oefeningen doen om de algehele conditie van uw lichaam te onderhouden of te verbeteren.

Houding- en bewegingsadviezen

Het is belangrijk de juiste balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid van het bekken in het dagelijkse leven. Uw bekkenfysiotherapeut kan u hierin adviezen geven. U leert op de goede manier bewegen waarbij de symmetrie en stabilisatie van het bekken zoveel mogelijk gehandhaafd blijft door de juiste houdingen aan te leren met gebruikmaking van het spierkorset.

Depressies

Voorkomen van depressieve klachten is beter dan genezen.

Beweeg je leven! is een hulpprogramma waar in verschillende organisaties met elkaar samenwerken om depressie vroeg te herkennen en hulp te organiseren die kan voorkomen dat de klachten erger worden. Ze richt zich op mensen die klachten hebben die wijzen op een beginnende depressie. Leven naast iemand die depressieve klachten heeft, kan heel zwaar zijn. Daarom wordt binnen Beweeg je leven! ook aandacht besteed aan ondersteuning van de naaste(n).

Als je (milde) depressieve klachten hebt, heeft dit veel invloed op je dagelijkse leven en dat van je naaste omgeving. Een goede begeleiding, die aansluit bij je persoonlijke wensen en behoeften, kan je helpen. Hiervoor is het programma van Beweeg je leven! bij uitstek geschikt. Aan de hand van een persoonlijk plan, dat je samen met een hulpverlener opstelt, kun je wat aan je depressieve klachten doen.

Beweeg je leven!

Wat is een depressie?
Bij beginnende depressieve klachten kan iemand een gevoel van somberheid, weinig energie en verminderde belangstelling voor zijn/haar omgeving hebben gedurende een periode van minstens twee weken.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken bij het ontstaan van een milde depressie. Heeft iemand daarnaast minstens vijf van onderstaande verschijnselen, dan is er sprake van een depressie;

Hoe meer verschijnselen, des te ernstiger is de depressie.

Een depressie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Het is niet iets om je voor te schamen of om te verbergen. Het is belangrijk dat je zo vroeg mogelijk de juiste hulp krijgt voor je depressieve klachten. Dit voorkomt dat sombere gevoelens steeds sterker worden en dat de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker wordt.

Als je denkt dat jij aan "Beweeg je Leven! " iets kunt hebben, neem dan contact op met je huisarts of met onze praktijk. 

OPENINGSTIJDEN

  Maandag:
  Dinsdag:
  Woensdag:
  Donderdag:
  Vrijdag:

Weekend:

  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 20.00 uur
  8.00 - 19.00 uur

 op afspraak

Receptie geopend van 8.00  – 12.00  uur         0591-315989/ bij noodgeval : 06-25134418

  Tel.: Medisch Centrum Klazienaveen               0591 - 670094 / bij noodgeval : 06-25134418

Om storingen tijdens behandelingen te voorkomen vragen wij u indien mogelijk te bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur met de receptie in Zwartemeer.

snel naar

facebook fysiotherapie zwartemeer

thuis en ouderenzorg

dolorclast shockwave

 

recept bewegen

 

 

KWALITEITSPRAKTIJK

Onze fysiotherapiepraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging.
Met aanvullende programma's en multidisciplinaire samenwerking leveren we hogere kwaliteit.
Tevens hebben we de kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

T: 0591-315989
E: info@fysiotherapiezwartemeer.nl

KvK 04087070

Fysio- en Manuele Therapie Zwartemeer
Klemstrook 53
7894 CN Zwartemeer

logos fysiotherapie zwartemeer

Fysiotherapie Zwartemeer Team
Fysiotherapie Zwartemeer
resized